schody półkowe

schody półkowe - sposób mocowania stopni

Rys. techniczny pokazujący sposób przytwierdzenia stopni do ściany nośnej